بایگانی

Posts Tagged ‘جو زمين’

عكس ـ بازگشت غمناك يك ماهواره به جو زمين!


بعضي از ماهواره‌ها در پايان عمر كاري خود يا در فضا سرگردان مي‌شوند و مجموعه عظيم زباله‌هاي فضايي مي‌پيوندند و يا اينكه به سمت زمين متمايل شده و در برخورد با جو زمين نابود شده و از بين مي‌روند.

عكس بالا بازگشت و انفجار و آتش گرفتن يك ماهواره ژاپني در برخورد با جو زمين را نشان مي‌دهد. ماهواره‌هاي كوچك كاملاً در جو زمين مي‌سوزند، اما براي ماهواره‌هاي بزرگتر طوري تنظيم مي‌كنند كه سقوط ماهواره در درياها و اقيانوس‌ها باشد.

 

Advertisements