بایگانی

Posts Tagged ‘ماه‌گرفتگي’

عكس ـ ماه‌گرفتگي (خسوف)


يكي ديگر از پديده‌هاي زيباي طبيعت كه شايد ديده باشيد، ماه‌گرفتگي يا همان خسوف است. گذشته از جذابت‌هايي كه اين پديده براي محققين دارد، در دين ما هم اين پديده داراي اهميت است.

در اين نوشته 7 عكس زيبا را از ماه‌گرفتگي خواهيد ديد.

بیشتر بخوانید…

Advertisements