بایگانی

Posts Tagged ‘گراينر’

كتاب ـ دانلود مكانيك كلاسيك گراينر


و اما كتابي ديگر براي فيزيك دوستان! كتاب مكانيك كلاسيك ويرايش دوم نوشته والتر گراينر در 579 صفحه با حجم 5.5 مگابايت مي‌توانيد دانلود كنيد.

اين كتاب چاپ سال 2009 است. فرمت آن هم pdf است.

Advertisements
دسته‌ها:كتاب, مكانيك برچسب‌ها: ,

كتاب ـ دانلود چند كتاب ترموديناميك

2009/04/09 ۱ دیدگاه

چند كتاب ترموديناميك هم براي دانلود گذاشته‌ام. اين كتاب‌ها دانشگاهي هستند و بعضاً ترجمه هم شده‌اند.

ــ مباني ترموديناميك و كاربردهاي آن ــ انگو مولر، ولفگانگ مولر ــ 88 مگابايت ــ 2009 ــ pdf
ــ ترموديناميك و مكانيك ايستايي ــ والتر گراينر ــ 5 مگابايت ــ  djvu
ــ ترموديناميك‌ ــ انريكو فرمي ــ 1956 ــ 3 مگابايت ــ djvu
ــ ترموديناميك مفهومي ‌ ــ Van Ness ــ 1983 ــ 3 مگابايت ــ pdf
ــ ترموديناميك مهندسي‌ ــ سري شوم ــ 18 مگابايت ــ pdf
ــ انتقال گرما‌ ــ سري شوم ــ 1998 ــ ويرايش دوم ــ 5 مگابايت ــ djvu ــ پسورد: books_for_all
ــ آنتروپي و مفهوم فيزيكي آن ــ داگدال ــ 16مگابايت

دسته‌ها:كتاب برچسب‌ها: , ,

دانلود كتاب‌هاي الكترومغناطيس رشته فيزيك

2009/01/14 3 دیدگاه

در اين قسمت مي‌توانيد كتاب‌هاي الكترومغناطيس را دانلود كنيد. كتاب‌هايي مثل الكتروديناميك جكسون، الكتروديناميك گراينر، الكترومغناطيس گريفيتس، الكتريسيته و مغناطيس نايفه و شوم.

كتاب‌هاي الكترومغناطيس

ــ الكتريسيته و مغناطيس ـ نايفه‌ـ 8 مگابايت‌ـ djvu
ــ الكترومغناطيس شوم‌ـ 4 مگابايت‌
ــ الكتروديناميك كلاسيك‌ـ جكسون‌ـ ويرايش سوم‌ـ 9 مگابايت‌ـ djvu
ــ حل مسائل انتخابي جكسون‌ ـ 1 مگابايت‌ـ pdf
ــ الكتروديناميك كلاسيك‌ـ گراينر‌ـ 5 مگابايت‌ـdjvu
ــ الكتروديناميك‌ـ لاندائو‌ ـ 5 مگابايت ‌ـ ويرايش دوم

دانلود كتاب‌هاي مكانيك كلاسيك

2009/01/10 3 دیدگاه

همچون مطالب قبلي، اين‌بار چند كتاب معروف مكانيك كلاسيك را براي دانلود گذاشته‌ام. كتاب‌هايي مثل مكانيك كلاسيك گلدشتاين، ديناميك ماريون، مكانيك آريا يا مكانيك لاندائو. حجم بعضي از اين كتب زياد است و بايد با اينترنت پرسرعت دانلود كنيد.

كتاب‌هاي مكانيك كلاسيك، گلدشتاين، ماريون، آريا، گراينر

ــ مكانيك كلاسيك گراينر‌ـ ذره نقطه‌اي‌ـ 5 مگابايت‌ـ djvu
ــ مكانيك كلاسيك گراينرـ سيستم ذرات‌ـ 7 مگابايت‌ـ djvu
ــ مكانيك كلاسيك‌ـ گلدشتاين، سافكو، پول‌ـ بخش اول‌ـ 84 مگابايت‌ـ pdf
ــ مكانيك كلاسيك‌ـ گلدشتاين، سافكو، پول‌ـ بخش دوم‌ـ 84 مگابايت‌ـ pdf
ــ مكانيك كلاسيك‌ـ گلدشتاين، سافكو، پول‌ـ بخش سوم‌ـ  41مگابايت‌ـ pdf ـ ويرايش سوم
ــ مكانيك كلاسيك آريا‌ـ ويرايش دوم‌ـ 17 مگابايت‌ـ djvu
ــ ديناميك ذرات ماريون ‌ـ 70 مگابايت‌ـ pdf

دانلود كتب مكانيك كوانتوم

2006/03/22 12 دیدگاه

در اين پست مي‌توانيد مجموعه‌اي بي‌نظير از كتاب‌هاي كوانتوم را دانلود كنيد. كتاب‌هاي كوانتومي ساكورايي به همراه حل‌المسائل آن، گاسيوروويچ، گراينر، شيف، شانكار و فاينمن و كوهن.

بیشتر بخوانید…